Bảo hiểm, tiền lương

Hướng dẫn thanh toán cho người đóng BHYT từ 5 năm liên tục

- Trường hợp cơ sở y tế đã xác định được số lũy kế chi phí cùng chi trả trong khám, chữa bệnh BHYT trong năm có số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng...