Công ty mới thành lập, cần kê khai, đăng ký gì với cơ quan thuế?

Ngày đăng : 08/24/2016 Lượt xem : 459

Bước 01: kê khai và nộp thuế môn bài
Mức thuế phải đóng: Kê khai + nộp thuế môn bài
Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
- Bậc 1: Trên 10 tỷ = 3.000.000
- Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ = 2.000.000
- Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ = 1.500.000
- Bậc 4: Dưới 2 tỷ = 1.000.000

Nếu giấy phép rơi vào 01/01 đến 30/06 thì phải đóng 100% đồng
Nếu giấy phép rơi vào 10/07 đến 31/12 bạn được giảm 50% số tiền phải đóng=01/02

Nghĩa là:
+ Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 thì phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định ở bảng trên
+ Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 thì phải nộp 50% mức thuế môn bài
Thuế môn bài cho các chi nhánh:
- Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ
- Các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập: 2.000.000 đ


Lưu ý:
- Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì Doanh nghiệp thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Doanh nghiệp.
- Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi Doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (đối với trường hợp có thay đổi mức thuế môn bài) của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.
Thời hạn nộp tờ khai và thuế mô bài:
- Với Doanh nghiệp mới thành lập thì chậm nhất là 10 ngày kế từ ngày được cấp giấp phép kinh doanh
- Thời hạn nộp Tờ khai thuế môn bài (trường hợp phải nộp tờ khai) và nộp thuế môn bài năm chậm nhất là ngày 30 tháng 01 tài chính hiện hành.


Ví dụ: công ty Cổ Phần Thành công có trụ sở chính tại Thành Phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 01/07/2012 vốn điều lệ = 6.000.000.000
Công ty có 02 chi nhánh hoạch toán phụ thuộc
- Chi nhánh 01: cùng địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
- Chi nhánh 02: tại Bình Dương
Tháng 9/2012 công ty bổ sung thêm vốn điều lệ = 12.000.000.000
Yêu cầu : tính thuế môn bài phải nộp năm 2012 và năm 2013

Năm 2012
Trụ sở chính : Vốn điều lệ = 6.000.000.000 thuộc bậc 2 = 2.000.000
Chi nhánh 01: cùng địa bàn = 1.000.000

Do thành lập: Nếu giấy phép rơi vào 10/07 đến 31/12 bạn được giảm 50% số tiền phải đóng=01/02
Trụ sở chính : Vốn điều lệ = 6.000.000.000 thuộc bậc 2 = 1.000.000
Chi nhánh 01: cùng địa bàn = 500.000
Tổng = 1.500.000=1.000.000+500.000

- Chi nhánh 02: tại Bình Dương khác tỉnh = 1.000.000
- Nếu giấy phép rơi vào 10/07 đến 31/12 bạn được giảm 50% số tiền phải đóng=01/02
- Chi nhánh 02: tại Bình Dương khác tỉnh = 500.000

Tổng phải nộp toàn công ty 2012 = 1.500.000 + 500.000 = 2.000.000

Năm 2013: làm lại tờ khai thuế môn bài cho mức mới
-Trụ sở chính : Vốn điều lệ = 12.000.000.000 thuộc bậc 1 = 3.000.000
-Chi nhánh 01: cùng địa bàn = 1.000.000
Phải nộp = 3.000.000 + 1.000.000 = 4.000.000

-Chi nhánh 02: tại Bình Dương khác tỉnh = 1.000.000

Tổng phải nộp toàn công ty 2013 =4.000.000+1.000.000=5.000.000

Cắc năm còn lại nếu ko thay đổi gì chỉ cần nộp tiền ko cần nộp tờ khai
Các thủ tục dành cho doanh nghiệp bắt đầu thành lập:
1. Nhận giấy đăng ký KD và MST
2.Đăng báo bố cáo thành lập doanh nghiệp, khắc dấu, đăng ký mẫu dấu: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên một trong các tờ báo báo viết hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp (Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2005); Treo biển tại trụ sở của công ty
3. Kê khai + nộp thuế môn bài trong
4. Đặt in hóa đơn, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn ( chú ý ngày làm thông báo phát hành và ngày xuất hóa đơn ) ngày xuất hóa đơn phải sau ngày thông báo phát hành hóa đơn
5. Đăng ký hệ thống sổ sách mà cty áp dụng (sơ đăng ký thuế lần đầu lên cục thuế ): NHẬT KỲ CHUNG, CHỨNG TỪ GHI SỔ, NHẬT KÝ SỔ CÁI, NHẬT KÝ CHỨNG TỪ , KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH, VÀ ÁP DỤNG QUYẾT ĐỊNH NÀO 15 HAY 48, HÌNH THỨC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, KHẤU HAO TÀI SẢN…
6. Kê khai nộp thuế GTGT, TNCN (nếu phát sinh theo tháng), thuế TNDN (cuối quý)
4. Phát hành hóa đơn (tự in, đặt in, điện tử)
5. Tiến hành làm sổ sách kế toán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC or 15/2006/QĐ-BTC mà bạn đã đăng ký
6. Thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào > 20 triệu phải chuyển khoản thì bên bạn mới được khấu trừ thuế

7.Đăng ký lao động ở phòng lao động thương binh quận huyện nơi đóng địa bàn, tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên nếu có

Bài viết cùng chủ đề: