Đại học Huế tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên về công tác sở hữu trí tuệ

Ngày đăng : 08/24/2016 Lượt xem : 434

Ngày 30 và 31 tháng 01 năm 2014, tại Hội trường số 4 Lê Lợi, Đại học Huế phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hai lớp tập huấn cung cấp kiến thức về sở hữu trí tuệ. Tham dự lớp tập huấn có cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách về công tác sở hữu trí tuệ, giảng viên của các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc.

Hai lớp tập huấn này nằm trong khuôn khổ của Dự án “Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý và hoạt động sở hữu trí tuệ tại Đại học Huế”. Báo cáo viên của 2 lớp tập huấn là đồng chí Trần Lê Hồng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Phó chủ nhiệm Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Đại học Huế có đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học lớn của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, hàng năm các nhà khoa học Đại học Huế tạo ra hàng trăm sản phẩm nghiên cứu khoa học có giá trị cao áp dụng trong đào tạo và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, Đại học Huế luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác sở hữu trí tuệ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tốt cho các nhà ngiên cứu khoa học đăng ký bản quyền các tác phẩm, sản phẩm nghiên cứu.

 

Lớp tập huấn có mục tiêu trang bị cho các học viên kiến thức về các hoạt động quản trị tài sản trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học; tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (chủ yếu là thông tin sáng chế) phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và xác lập quyền sở hữu trí tuệ; mô tả sáng chế phục vụ việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ; giới thiệu về các quyền sở hữu trí tuệ (tác phẩm, công trình khoa học, sách, giáo trình,…) và bảo hộ quyền tác phẩm, tác giả, các quyền liên quan; các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ và mô tả công trình,sản phẩm; đăng ký và sử dụng kết quả sở hữu trí tuệ (sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, giải pháp hữu ích)… Lớp Tập huấn là cơ hội để các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách về công tác sở hữu trí tuệ và giảng viên của các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc trau dồi, nâng cao kỹ năng cần thiết về công tác sở hữu trí tuệ. Sau khi kết thúc lớp Tập huấn, Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa cho các học viên tham gia.

Bài viết cùng chủ đề: