Đầu tư nước ngoài

Các hình thức đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

>>>> Luật sư tư vấn: 0916 211 285 1.Các hình thức đầu tư trực tiếp - Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc thành lập công...

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Kể từ ngày 01/07/2015 Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực, căn cứ theo quy định của Luật Đầu tư 2014 thì quy trình thành lập công ty 100% vốn nước ngoài thực...