Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm cai nghiện hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách

Ngày đăng : 08/23/2016 Lượt xem : 454

Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm cai nghiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ. Quy định về thành lập trung tâm cai nghiện.


Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện được cấp cho cơ sở cai nghiện hoạt động dưới dạng sau:

- Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ;

- Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện;

Với từng quy trình trên có điều kiện cấp giấy phép là khác nhau. Với cơ sở mới thành lập chỉ cấp giấy phép hoạt động đối với quy trình điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe và cho cả ba quy trình trên.

Với hoạt động điều trị cắt cơn, giải đôc phục hồi sức khỏe thì cơ sở phải đáp ứng các điều kiện theo Điều 5Nghị định 147/2003/NĐ-CP và Nghị định 94/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 147/2003/NĐ-CP như sau:

Điều kiện về cơ sở vật chất:

-  Khu vực chuyên môn phải đảm bảo có nơi tiếp nhận người nghiện, cắt cơn giải độc, cấp cứu, theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khoẻ, xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế. Cụ thể, diện tích tối thiếu sử dụng mỗi loại phòng như sau:

+ Phòng tiếp nhận phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 12m2, để làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, khám sức khỏe ban đầu cho người đến cai nghiện ma túy; lập hồ sơ bệnh án và phác đồ điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe. 

+ Phòng xét nghiệm: diện tích sử dụng tối thiểu 10m2. 

+ Phòng cắt cơn, giải độc, cấp cứu: diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện. 

+ Phòng theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khỏe: diện tích sử dụng tối thiểu 5m2 trên một người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung; giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người), đảm bảo thời gian lưu người cai nghiện ma túy tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc. 

Trường hợp cai nghiện cho người nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; người đã cai nghiện nhiều lần hoặc người có hành vi gây rối trật tự công cộng trong thời gian cai nghiện thì phải có phòng riêng. 

-  Có đủ điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định;

- Có đủ trang thiết bị y tế để thực hiện việc cắt cơn, giải độc, theo dõi sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt cơn, giải độc theo đúng quy định của Bộ Y tế.

+ Về trang thiết bị y tế: có đầy đủ trang thiết bị phù hợp để khám, xét nghiệm; thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc; theo dõi và phục hồi sức khỏe sau cắt cơn, giải độc qui định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT. 

+  Có tủ đựng thuốc: Đủ thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc; cơ số chống sốc phản vệ; Thuốc cấp cứu và các loại thuốc cần thiết khác. Các thuốc trên được dự trù, mua, vận chuyển, bảo quản, sử dụng thanh lý theo qui định của Bộ Y tế. 

- Có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; người đã cai nghiện nhiều lần hoặc người có hành vi gây rối trật tự công cộng trong thời gian cai nghiện;

- Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên và người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện;

- Đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt hợp vệ sinh cho người cai nghiện ma túy.

Điều kiện về nhân sự:

- Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải là người đã có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và đã được tập huấn về công tác cai nghiện ma túy;

- Người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện là bác sĩ, được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên, trong đó có thời gian trực tiếp làm công tác cai nghiện từ đủ mười hai tháng trở lên;

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý, đã có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với người làm công tác bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;

- Người làm việc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề.

Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm cai nghiện:

Hồ sơ thành lập theo Điều 10 Nghị định 94/2011/NĐ-CP:

 - Đơn đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở đề nghị cấp phép theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2011/NĐ-CP.

- Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở đề nghị cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 3 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2011/NĐ-CP.

- Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện quy định với cơ sở hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ;

Nới tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

 

Thời hạn tổ chức thẩm định và tổng hợp kết quả: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Thời hạn cấp giấy phép hoạt động: 20 ngày kể từ ngày kể từ ngày Bộ lao động – thương binh và xã hội nhận hồ sơ hợp lệ.

Bài viết cùng chủ đề: