Giải quyết tranh chấp

Từ bỏ việc khởi kiện và rút đơn yêu cầu khởi kiện ?

1. Cơ sở pháp lý: Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 của Quốc hội Bộ luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi của Quốc hội   2. Luật sư tư vấn: Theo quy...

Tranh chấp dân sự

Tranh chấp dân sự là những mâu thuẫn, bất hoà về quyền và nghĩa vụ hợp pháp giữa các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự. Phổ biến...