Hỏi đáp về hình sự ?

Ngày đăng : 08/23/2016 Lượt xem : 423

Giữa khái niệm tội phạm và khái niệm hình phạt có mối quan hệ pháp lý tùy thuộc lẫn nhau theo pháp luật hiện hành.

Tôi xim cảm ơn!

Người gửi: B.D.H

 

Trả lời:

Cơ sở pháp luật

 

Bộ Luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009

Nội dung tư vấn

Theo điều 8, bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định khái niệm tội phạm
"1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.
2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến bảy năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác"

Theo điều 26, bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về khái niệm hình phạt
"Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội.
Hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự và do Toà án quyết định"
Như vậy, dựa trên những quy định trên thì giữa tội phạm và hình phạt có mối quan hệ pháp lý sau:

Hình phạt chỉ áp dụng đối với người có hành vi phạm tội

Một trong những nguyên tắc cơ bản của luật Hình Sự Việt Nam là TNHS chỉ đặt ra đối với cá nhân người phạm tội. Do đó, hình phạt chỉ có thể áp dụng đối với người đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. Dựa trên nguyên tắc này có thể khẳng định hình phạt không thể được áp dụng đối với các thành viên trong gia đình cũng như những người thân khác của người phạm tội, thậm chí ngay cả trong trường hợp người phạm tội trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Cũng theo nguyên tắc này, luật Hình Sự Việt Nam không cho phép việc chấp hành hình phạt thay cho người phạm tội dù sự chấp hành thay này là hoàn toàn tự nguyện.

Trân trọng ./.

Ban tư vấn pháp luật hình sự.

Bài viết cùng chủ đề: