Hôn nhân gia đình

TÀI SẢN VỢ CHỒNG: CHUNG HAY RIÊNG???

Vợ chồng có quyền có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân? Pháp luật quy định về tài sản vợ chồng như thế nào?   >>>> Liên hệ với...

Đơn phương ly hôn theo quy định pháp luật

1. Quy định về Đơn phương ly hôn Theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì “Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu tòa án giải...