Hướng dẫn cách lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm

Ngày đăng : 08/24/2016 Lượt xem : 416

Hướng dẫn cách làm báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm, thủ tục hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính:

 

Ngày 06/11/2013 BTC đã ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC: Yêu cầu: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN theo quy định sau:

 

1, Nguyên tắc khai quyết toán thuế TNCN:

 

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

 

2. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhập cá nhân:

 

a. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

- Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN.

 

- Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN.

 

- Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN.

 

b. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; theo các mẫu sau:

 

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN

 

- Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán).

 

3. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:

 

- Nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

 

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN:

 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 

5. Thời hạn nộp tiền thuế quyết toán thuế TNCN

 

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Bài viết cùng chủ đề: