Ly hôn

Đơn phương ly hôn theo quy định pháp luật

1. Quy định về Đơn phương ly hôn Theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì “Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu tòa án giải...