Sở hữu trí tuệ

Tranh chấp phần mềm, ai giám định?

Nhiều vụ án tòa trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ, do thiếu giám định viên chuyên trách nên các cơ quan liên quan cứ chỉ qua chỉ lại...

Trí tuệ người Việt Nam ở nước ngoài - nguồn lực phát triển khoa học công nghệ

Cần chính sách đãi ngộ Theo thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), hiện nay, cộng đồng người Việt ở nước ngoài...

Đại học Huế tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên về công tác sở hữu trí tuệ

Ngày 30 và 31 tháng 01 năm 2014, tại Hội trường số 4 Lê Lợi, Đại học Huế phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hai...

Nông dân Việt Nam tự chế tạo máy dệt thảm

Anh Nguyễn Kim Chính, nông dân ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vừa sáng tạo thiết bị dệt thảm chùi chân có năng suất gấp 3...

LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa...

Khởi động Cuộc thi Sáng chế năm 2013

Với mục đích khuyến khích và tưởng thưởng cho các sáng tạo công nghệ, đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật giải quyết các vấn đề phát sinh...

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là Cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp...