TÀI SẢN VỢ CHỒNG: CHUNG HAY RIÊNG???

Ngày đăng : 08/07/2017 Lượt xem : 470

Vợ chồng có quyền có tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân?

Pháp luật quy định về tài sản vợ chồng như thế nào?

 

>>>> Liên hệ với Luật sư tư vấn: 0916 211 285

 

Cho tôi hỏi: “Chế độ tài sản theo quy định của pháp luật và chế độ tài sản theo thỏa thuận là như thế nào?” Xin cảm ơn Luật sư.

 

Xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Tín Đức. Về vấn đề này chúng tôi xin trả lời như sau:

 

Điều 28 Luật HN&GĐ 2014 quy định cụ thể về áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật này.

Chế độ tài sản theo luật định là chế độ tài sản mà ở đó pháp luật đã dự liệu từ trước về căn cứ, nguồn gốc thành phần các loại tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng (nếu có); quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với từng loại tài sản đó; các trường hợp và nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng; phương thức thanh toán liên quan đến các khoản nợ chung hay riêng của vợ chồng nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản của vợ chồng.

Chế độ tài sản theo thỏa thuận Là việc vợ chồng tự thỏa thuận và thỏa thuận cùng với nhau về việc xác lập và thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với tài sản của họ trên nguyên tắc tự do, tự nguyện. Các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng được phát sinh và thực hiện trong thời kỳ hôn nhân cũng giống như các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng đó. Vì vậy pháp luật cho phép trước khi kết hôn, hai bên được quyền tự do thỏa thuận, ký kết xác định rạch ròi tài sản chung, riêng, miễn sao không trái với các quy định của pháp luật và đạo đức xã hội. Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Quy định này được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình: Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định 

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong trường hợp vợ chồng không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc có thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng thỏa thuận này bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình.

 Trân trọng!

Quý khách hàng cần tư vấn những vấn đề chi tiết hơn vui lòng liên hệ:

LUẬT TÍN ĐỨC – 7K4 TTTM, PHÙNG CHÍ KIÊN, P.7, TP. VŨNG TÀU

ĐT: 0916 211 285 – (0254) 3596 968

EMAIL: luattinduc@gmail.com

Website: luattinduc.com

Bài viết cùng chủ đề: