Tạm ngừng hoạt động

CHỈ DẪN PHÁP LÝ TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

A. CƠ SỞ PHÁP LÝ:    1. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;    2. Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành...

Tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm, bị phạt như thế nào?

Công ty tôi thành lập năm 2006, đầu năm 2013 thì thông báo tạm ngừng hoạt động. Đến nay đã hơn 2 năm nhưng Doanh nghiệp vẫn chưa tiếp tục hoạt động. Xin hỏi, việc...

Doanh nghiệp muốn tạm ngừng kinh doanh phải làm những thủ tục gì?

1. Theo quy định của Luật doanh nghiệp Khi muốn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thanh viên và ra các văn bản liên quan gồm:...

Các quy định cần lưu ý khi tạm ngừng hoạt động công ty

Trước khi tạm ngừng hoạt động công ty, các doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ một số quy định về thuế, các trường hợp liên quan tới thuế phải hoàn thành cho...

Doanh nghiệp có được phép tạm ngừng kinh doanh ?

Trả lời: Tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: 1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng...

Thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Căn cứ theo điều 57 Nghị định 78/2015 Hướng dẫn về đăng ký kinh doanh doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014: 1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh...

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài, BCTC, Quyết toán thuế

1. Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?   Theo Công văn 1263/TCT-KK ngày 18/04/2013 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế thành phố Đà Nẵng: V/v hướng dẫn...