Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản phẩm không kinh doanh

Ngày đăng : 08/23/2016 Lượt xem : 417

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất bản phẩm không kinh doanh. Giấy phép xuất bản phẩm không kinh doanh.


Căn cứ khoản 4, khoản 7 Điều 4 Luật xuất bản 2012 thì xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:

- Sách in;

- Sách chữ nổi;

- Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;

- Các loại lịch;

- Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Tài liệu không kinh doanh là xuất bản phẩm không dùng để mua, bán.

Khi nhập khẩu xuất bản khẩu không kinh doanh phải xin cấp giấy phép. Trừ trường hợp theo khoản 1 Điều 42 Luật xuất bản 2012 không phải xin cấp giấy phép:

-Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức;

- Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan  tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng;

- Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân;

- Xuất bản phẩm tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh như sau:

- Hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;

+ Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo mẫu quy định.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với cơ quan, tổ chức ở trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu với cơ quan, tổ chức khác và cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài. 

 

Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do

Bài viết cùng chủ đề: