Xử phạt vi phạm hành chính hành vi thành lập trung tâm cai nghiện không có giấy phép

Ngày đăng : 08/23/2016 Lượt xem : 439

Xử phạt vi phạm hành chính hành vi thành lập trung tâm cai nghiện không có giấy phép. Trung tâm cai nghiện không có giấy phép hoạt động.


Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy được cấp cho cơ sở cai nghiện theo từng nội dung của quy trình cai nghiện, phục hồi theo Điều 3 Nghị định 94/2011/NĐ-CP bao gồm:

- Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ;

- Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách;

- Lao động trị liệu, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng và chống tái nghiện;

Với từng quy trình trên có điều kiện cấp giấy phép là khác nhau. Với cơ sở mới thành lập chỉ cấp giấy phép hoạt động đối với quy trình điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe và cho cả ba quy trình trên.

Các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 4 Nghị định 94/2011/NĐ-CP bao gồm:

- Xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người cai nghiện ma túy; phân biệt đối xử đối với người cai nghiện ma túy.

- Tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện khi chưa được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động.

- Cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc sử dụng giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện vào các mục đích khác.

- Áp dụng các phương pháp điều trị, sử dụng thuốc để điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy khi chưa được Bộ Y tế cấp phép.

- Thực hiện cai nghiện ma túy vượt quá phạm vi hoạt động được ghi trong giấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Quảng cáo không đúng hoặc quá phạm vi hoạt động được ghi trong giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Sử dụng đất đai của cơ sở cai nghiện sai mục đích.

- Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, hành vi tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện mà không được cấp giấy phép hoạt động là một trong những hành vi vi phạm quy định pháp luật. Theo đó, tổ chức vi phạm hành vi này sẽ bị xử phạt  theo khoản 5 Điều 20, khoản 6 Điều 29 Nghị định 176/2013/NĐ-CP như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi:

Thực hiện việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế khi không đủ điều kiện hoặc chưa được cấp giấy phép hoạt động.

 

Hoặc phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Biện pháp khắc phục hậu quả là định chỉ hoạt động trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng. 

Bài viết cùng chủ đề: